Новините на Радио Русе от 04.06.2020 г.

389

Новините на Радио Русе от 04.06.2020 г., представени от Теодора Копчева