Новините на Радио Русе от 04.09.2019 г.

226

Новините на Радио Русе от 04.09.2019 г., представени от Теодора Копчева