Новините на Радио Русе от 04.10.2019 г.

190

Новините на Радио Русе от 04.10.2019 г., представени от Лилия Рачева