Новините на Радио Русе от 04.11.2019 г.

357

Новините на Радио Русе от 04.11.2019 г., представени от Теодора Копчева