Новините на Радио Русе от 04.12.2018 г.

302

Новините на Радио Русе от 04.12.2018 г., представени от Теодора Копчева