Новините на Радио Русе от 05.02.2018 г.

260

Новините на Радио Русе от 05.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.