Новините на Радио Русе от 06.02.2020 г.

427

Новините на Радио Русе от 06.02.2020 г., представени от Теодора Копчева