Новините на Радио Русе от 05.06.2019 г.

342

Новините на Радио Русе от 05.06.2019 г., представени от Лилия Рачева