Новините на Радио Русе от 05.06.2020 г.

358

Новините на Радио Русе от 05.06.2020 г., представени от Теодора Копчева