Новините на Радио Русе от 05.08.2019 г.

394

Новините на Радио Русе от 05.08.2019 г., представени от Галя Савова