Новините на Радио Русе от 05.10.2018 г.

382

Новините на Радио Русе от 05.10.2018 г., представени от Галя Савова