Новините на Радио Русе от 05.10.2020 г.

161

Новините на Радио Русе от 05.10.2020 г., представени от Теодора Копчева