Новините на Радио Русе от 05.11.2018 г.

269

Новините на Радио Русе от 05.11.2018 г., представени от Лилия Рачева