Новините на Радио Русе от 05.11.2019 г.

406

Новините на Радио Русе от 05.11.2019 г., представени от Теодора Копчева