Новините на Радио Русе от 05.11.2019 г.

192

Новините на Радио Русе от 05.11.2019 г., представени от Теодора Копчева