Новините на Радио Русе от 05.12.2017 г.

1597

Новините на Радио Русе от 05.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.