Новините на Радио Русе от 05.12.2018 г.

241

Новините на Радио Русе от 05.12.2018 г., представени от Теодора Копчева