Новините на Радио Русе от 06.01.2020 г.

374

Новините на Радио Русе от 06.01.2020 г., представени от Лилия Рачева