Новините на Радио Русе от 06.02.2019 г.

234

Новините на Радио Русе от 06.02.2019 г., представени от Теодора Копчева