Новините на Радио Русе от 06.03.2018 г.

158

Новините на Радио Русе от 06.03.2018 г., представени от Теодора Копчева.