Новините на Радио Русе от 06.04.2020 г.

307

Новините на Радио Русе от 06.04.2020 г., представени от Теодора Копчева