Новините на Радио Русе от 06.06.2019 г.

350

Новините на Радио Русе от 06.06.2019 г., представени от Лилия Рачева