Новините на Радио Русе от 06.07.2020 г.

357

Новините на Радио Русе от 06.07.2020 г., представени от Теодора Копчева