Новините на Радио Русе от 06.07.2021 г.

227

Новините на Радио Русе от 06.07.2021 г., представени от Теодора Копчева