Новините на Радио Русе от 06.08.2019 г.

333

Новините на Радио Русе от 06.08.2019 г., представени от Галя Савова