Новините на Радио Русе от 06.11.2018 г.

228

Новините на Радио Русе от 06.11.2018 г., представени от Теодора Копчева