Новините на Радио Русе от 06.11.2019 г.

217

Новините на Радио Русе от 06.11.2019 г., представени от Теодора Копчева