Новините на Радио Русе от 06.11.2020 г.

172

Новините на Радио Русе от 06.11.2020 г., представени от Галя Савова