Новините на Радио Русе от 06.12.2017 г.

181

Новините на Радио Русе от 06.12.2017 г., представени от Галя Савова.