Новините на Радио Русе от 06.12.2018 г.

313

Новините на Радио Русе от 06.12.2018 г., представени от Теодора Копчева