Новините на Радио Русе от 07.01.2019 г.

307

Новините на Радио Русе от 07.01.2019 г., представени от Теодора Копчева