Новините на Радио Русе от 07.01.2020 г.

471

Новините на Радио Русе от 07.01.2020 г., представени от Теодора Копчева