Новините на Радио Русе от 07.02.2018 г.

1412

Новините на Радио Русе от 07.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.