Новините на Радио Русе от 07.02.2019 г.

163

Новините на Радио Русе от 07.02.2019 г., представени от Теодора Копчева