Новините на Радио Русе от 07.06.2019 г.

269

Новините на Радио Русе от 07.06.2019 г., представени от Лилия Рачева