Новините на Радио Русе от 07.06.2021 г.

224

Новините на Радио Русе от 07.06.2021 г., представени от Теодора Копчева