Новините на Радио Русе от 07.09.2018 г.

422

Новините на Радио Русе от 07.09.2018 г., представени от Теодора Копчева