Новините на Радио Русе от 07.09.2018 г.

362

Новините на Радио Русе от 07.09.2018 г., представени от Теодора Копчева