Новините на Радио Русе от 07.11.2018 г.

270

Новините на Радио Русе от 07.11.2018 г., представени от Теодора Копчева