Новините на Радио Русе от 07.8.2019 г.

243

Новините на Радио Русе от 07.8.2019 г., представени от Теодора Копчева