Новините на Радио Русе от 07.8.2019 г.

174

Новините на Радио Русе от 07.8.2019 г., представени от Теодора Копчева