Новините на Радио Русе от 08.01.2019 г.

203

Новините на Радио Русе от 08.01.2019 г., представени от Теодора Копчева