Новините на Радио Русе от 08.03.2018 г.

222

Новините на Радио Русе от 08.03.2018 г., представени от Теодора Копчева