Новините на Радио Русе от 08.07.2019 г.

283

Новините на Радио Русе от 08.07.2019 г., представени от Теодора Копчева