Новините на Радио Русе от 08.07.2021 г.

223

Новините на Радио Русе от 08.07.2021 г., представени от Теодора Копчева