Новините на Радио Русе от 08.08.2019 г.

323

Новините на Радио Русе от 08.08.2019 г., представени от Галя Савова