Новините на Радио Русе от 08.10.2018 г.

184

Новините на Радио Русе от 08.10.2018 г., представени от Галя Савова