Новините на Радио Русе от 08.10.2018 г.

111

Новините на Радио Русе от 08.10.2018 г., представени от Галя Савова