Новините на Радио Русе от 08.10.2020 г.

165

Новините на Радио Русе от 08.10.2020 г., представени от Лилия Рачева