Новините на Радио Русе от 08.11.2018 г.

196

Новините на Радио Русе от 08.11.2018 г., представени от Теодора Копчева