Новините на Радио Русе от 08.11.2018 г.

255

Новините на Радио Русе от 08.11.2018 г., представени от Теодора Копчева