Новините на Радио Русе от 08.11.2019 г.

412

Новините на Радио Русе от 08.11.2019 г., представени от Теодора Копчева