Новините на Радио Русе от 09.01.2018 г.

1222

Новините на Радио Русе от 09.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.