Новините на Радио Русе от 09.02.2018 г.

379

Новините на Радио Русе от 09.02.2018 г., представени от Теодора Копчева