Новините на Радио Русе от 09.02.2018 г.

204

Новините на Радио Русе от 09.02.2018 г., представени от Теодора Копчева