Новините на Радио Русе от 09.05.2019 г.

254

Новините на Радио Русе от 09.05.2019 г., представени от Теодора Копчева